Contoh SCADA 1 Contoh SCADA 2
Muat turun LAquis SCADA 4.5

Sistem SCADA


Kawalan penyeliaan dan Perolehan Data

Sistem LAquis SCADA

makna SCADA


Definisi SCADA ialah Kawalan Penyeliaan dan Pemerolehan Data. Sistem SCADA digunakan terutamanya untuk pemerolehan data automasi industri dan kawalan proses menggunakan teknologi PLC atau peralatan RTU dengan komunikasi dalam sistem kawalan teragih (DCS) di dalam sistem kawalan industri (ICS). Teknologi ini membantu pengurusan proses perindustrian dalam masa nyata. Dalam sistem SCADA, antara muka pengguna direka dalam komputer untuk memantau dan mengawal proses. Laporan tersuai boleh dijana dengan data storan untuk menunjukkan kalkulus dan maklumat statistik pengurusan dan kualiti proses. Sistem SCADA mesti mempunyai tahap keselamatan yang tinggi. Keselamatan ialah isu penting dalam sistem SCADA, supaya kedua-dua rangkaian dan sistem mempunyai perlindungan terhadap proses perindustrian. Mereka mengumpulkan data rangkaian peralatan industri dalam masa nyata dan menyediakan pemantauan, penggera serta laporan statistik dan kualiti. Setiap projek boleh diedit oleh pengguna atau direka oleh jurutera. Data proses ini juga boleh diagihkan dalam rangkaian komputer menggunakan konsep industrial internet of things (IIOT).

Perisian

SCADA system ialah program pemantauan dan kawalan, yang dibangunkan pada komputer. Ia mempunyai antara muka, yang boleh direka bentuk dengan cara yang diperibadikan, dan yang membantu dalam pengurusan pengeluaran perindustrian, ujian peralatan, rawatan air dan pemantauan. Selain antara muka, ia juga mempunyai laporan statistik.
Contoh di sini: Contoh pengaturcaraan
SCADA LAquis SCADApenyelesaian sistem ialah perisian alat dan bahasa untuk pemerolehan data, kawalan, penyeliaan proses, automasi, penyimpanan, penjanaan laporan dan pembangunan aplikasi. Tetapkan tag (mata I/O), peralatan (modul, peranti, PLC, IIOT, ...), DCS (sistem kawalan teragih), pembolehubah, pangkalan data, sifat boleh disesuaikan, antara muka visual HMI SCADA, laporan boleh disesuaikan sehingga proses lanjutan melalui bahasa pengaturcaraan skrip berorientasikan kepada automasi industri. Muat turun LAquis SCADA 4.5 .

Contoh OEE SCADA


Pemacu PLC komunikasi boleh dibangunkan dalam sistem SCADA itu sendiri dengan bahasa yang berorientasikan pembangunan pemacu (ethernet atau bersiri). Pemacu komunikasi ialah perpustakaan perisian yang direka untuk mengawal peranti yang menghantar dan menerima bingkai ke peralatan dan mendapatkan atau menetapkan maklumat berdasarkan setiap protokol dalam masa nyata. Adalah mungkin untuk mencipta atau mengedit pemacu untuk peralatan dan PLC dalam sistem SCADA melalui pengaturcaraan skrip, DLL luaran atau OPC. Setiap pemandu bergantung pada setiap protokol industri peralatan. Sesetengah pemacu sudah disertakan dalam sistem SCADA secara percuma seperti MODBUS (TCP atau RTU), Alnet, Advantech, DF1, Omron, dll...

Rawatan Air LAquis


Terdapat juga ciri antara muka 3D untuk diedit dalam sistem SCADA: mengubah pelan kilang 2D menjadi antara muka OpenGL 3D dengan objek visual yang dikaitkan dengan pembolehubah PLC. Objek boleh dibuat dalam perisian penyeliaan itu sendiri atau diimport daripada sistem lain.
Penyelesaian perisian LAquis SCADA digunakan untuk mengawal industri dan sistem perniagaan seperti: makanan, tekstil, logam, elektrik, pembuatan, minyak dan gas, automotif, keselamatan, agronomi, tenaga, kayu, pemeriksaan, hidraulik, kimia, kertas, rawatan air, dsb. ...
Dapatkan tutorial untuk latihan. Muat turun LAquis SCADA 4.5 .


Pengenalan:
Reka bentuk SCADA Skrin utama HMI SCADA pada mod pengaturcaraan pembangunan dibahagikan kepada dua bahagian: bahagian bawah di mana terdapat hamparan dengan pembolehubah PLC dan panel atas di mana objek HMI visual diletakkan untuk mengawal data dalam masa nyata. Dalam mod masa jalan, panel boleh ditetapkan kepada skrin penuh. Aplikasi penuh, yang direka oleh pengguna atau jurutera, boleh dibangunkan melalui tingkap dan panel, daripada HMI SCADA kepada pelaporan, dengan pemerolehan data dan kawalan proses. Kilang kilang, sistem kawalan, navigasi panel skrin, web, dll... panel boleh dibuat untuk kes tertentu.

Tag:
Dalam sistem SCADA ini, pembolehubah mata IN dan OUT boleh diedit dalam hamparan tag PLC untuk mengawal keseluruhan proses dalam sistem penyeliaan. Sifat seperti peralatan, PLC, pembolehubah, fail, formula, skala, dll... ditakrifkan untuk setiap kes. Data teg teg ini boleh disimpan dalam pangkalan data SCADA secara berterusan atau melalui acara sistem dengan keselamatan. Ia mungkin dikaitkan dengan objek visual dan laporan. Had boleh ditakrifkan untuk setiap keadaan tag yang menjana penggera. Formula digunakan untuk mengira nilai untuk data dan menentukan skala dalam SCADA system. Dan untuk kes lanjutan, pengaturcaraan skrip boleh mengawal pembolehubah PLC ini. Untuk kes tertentu, terdapat kemungkinan untuk mencipta sifat tersuai. Akses kepada pembolehubah ini mesti dilindungi daripada pengguna yang tidak dibenarkan melalui keselamatan sistem SCADA.Muat turun Objek LAquis SCADA 4.5

:
Pada panel HMI, objek visual boleh digunakan dalam sistem untuk mengawal sistem tertentu dan juga untuk pemantauan data mudah dalam masa nyata untuk tujuan penyeliaan. Objek ini boleh dibangunkan di dalam sistem SCADA atau diimport daripada perisian lain. Beberapa objek ini tersedia dengan sumber secara percuma. Setiap objek boleh mengawal maklumat daripada pembolehubah yang ditentukan dalam helaian tag. Ia adalah mungkin untuk mencipta dan mengubah suai lukisan objek dengan objek vektor kepada kes tertentu. Terdapat juga pilihan untuk sistem pembangunan skrip objek dengan penyelesaian SCADA sumber terbuka. Setiap objek mempunyai sifat dan peristiwa yang mungkin dikonfigurasikan. Sesetengah objek ini boleh dieksport ke pemantauan WEB dengan perlindungan keselamatan.

Skrip pengaturcaraan:
Skrip boleh digunakan dalam SCADA system memproses pengaturcaraan untuk mencipta aplikasi tertentu menggunakan objek, tag PLC, pangkalan data dan pelaporan. Ia digunakan untuk mengawal tingkah laku tag mengikut setiap proses. Terdapat beberapa arahan yang berorientasikan kepada automasi industri. Skrip ini adalah bahasa untuk pembangunan perisian untuk platform windows 32. Skrip boleh dilaksanakan di dalam acara daripada objek atau proses. Keselamatan bahasa skrip juga penting untuk mengelakkan tindakan yang tidak dibenarkan.

Pangkalan data:
Laporan SCADA Apabila menetapkan pangkalan data dalam hamparan tag, laporan boleh dijana daripada pemerolehan data yang disimpan untuk pengurusan kualiti, analisis dan carta dengan maklumat sejarah yang disimpan. Laporan ini boleh diubah suai mengikut setiap kes dengan hamparan generik dengan sel, kalkulus dan penyenaraian pangkalan data. Hamparan ini disesuaikan dengan pangkalan data dan formula. Templat juga tersedia untuk keperluan industri generik dan boleh juga diubah suai. Skrip digunakan di dalam laporan untuk mencipta aplikasi SCADA khusus menggunakan pengiraan dan analisis. Keselamatan pangkalan data juga penting untuk melindungi data.

Pemantauan:
SCADA juga memantau data melalui rangkaian jauh komputer bersepadu dalam sistem kawalan industri teragih (WEB atau terus melalui TCP) dalam masa nyata. Sesetengah objek dieksport ke HTML jika kawalan WEB diperlukan, dan dalam kes ini, SCADA system menjadi pelayan WEB selari dengan sistem desktop. Versi desktop penyeliaan jauh boleh digunakan tanpa WEB menggunakan TCP. Mengeksport objek dan panel visual dan melaporkan dan mengedarkan kepada PC dalam sistem rangkaian loji. Data pemantauan mesti dibenarkan hanya kepada pengguna yang dibenarkan dalam keselamatan SCADA.

Keselamatan:
Kawalan keselamatan SCADA adalah item penting untuk mendapatkan akses kepada maklumat industri. Rangkaian sistem kawalan industri, sebagai contoh, mesti dikawal dan tidak boleh membenarkan akses tanpa kebenaran. Sistem SCADA mesti menghalang perkara ini. Terdapat kerja berterusan untuk mengurangkan isu keselamatan dalam sistem SCADA seperti yang dilaporkan oleh penasihat ICS Cert.Seni Bina:
Projek, yang ditakrifkan oleh jurutera, boleh khusus untuk setiap kes. Tetapkan pembolehubah mata I/O PLC atau alamat IIOT pada hamparan tag di bahagian bawah skrin utama. Pembolehubah ini mungkin pembolehubah data peralatan generik atau fizikal. Nilai mereka adalah angka, teks atau digital. Data yang datang daripada peralatan dihantar menggunakan beberapa jenis protokol komunikasi mengikut sistem tertentu. Ia boleh disesuaikan mengikut setiap proses SCADA. Beberapa pembolehubah ditakrifkan oleh formula, perkaitan dan skrip. Had juga ditetapkan untuk mengawal penggera.


Hamparan tag PLC mengandungi sifat untuk mengawal perkara yang akan dibaca atau ditulis pada peralatan oleh sistem SCADA. tag SCADASifat ini juga boleh disesuaikan. Beberapa sifat utama ialah: Nama, Tajuk, Nilai, Unit, Pemacu / PLC, Pangkalan Data, Param1, Param2, Status, Formula, Had, Penggera, tersuai, dll .... Setiap sifat boleh menjadi lajur dalam pembolehubah PLC ini hamparan. Beberapa lajur disesuaikan dan ditambah mengikut sistem aplikasi. Pilih pemacu peralatan untuk digunakan dalam sistem SCADA dalam lajur Pemandu / PLC. Pemacu boleh ditetapkan dengan menyeret penuding tetikus dengan butang kiri pada lajur Pemacu / PLC, atau dengan mengklik pada tajuk lajur Pemacu / PLC untuk memilih semua tag yang dikehendaki pada kumpulan. Pemandu adalah perpustakaan yang melakukan komunikasi dengan peralatan / PLC atau fungsi tertentu. Sebahagian daripada mereka adalah pemasa, jam, skrip, fungsi sinus, dll...


Pemerolehan data daripada tag PLC boleh direkodkan ke fail (pangkalan data). Pangkalan data ini ialah set medan dan rekod proses SCADA yang fleksibel dan boleh disesuaikan. Setiap medan boleh menjadi teg atau nilai generik proses. Jenis data ialah apungan, integer, teks, bait, masa tarikh, dll... Pangkalan data mungkin fail binari proprietari, dbf atau teks. Klik pada lajur pangkalan data. Pangkalan data boleh ditetapkan dengan menyeret penuding tetikus dengan butang kiri tetikus pada lajur pangkalan data (seperti yang dilakukan dengan pemandu), atau dengan mengklik pada tajuk lajur pangkalan data untuk memilih semua tag yang dikehendaki pada kumpulan. Data yang direkodkan daripada SCADA system digunakan dalam laporan melalui butang Laporan. Mereka direka bentuk menggunakan hamparan dengan fungsi dan skrip berorientasikan pangkalan data. Panel objek visual terletak di atas skrin utama. Pada panel ini, objek dan kawalan visual direka bentuk dan boleh digunakan sebagai antara muka untuk pengguna. Objek ini boleh menjadi paparan, gambar, animasi, kawalan, dll... Ia dikaitkan dengan tag. Mereka boleh direka bentuk dalam SCADA system melalui lukisan vektor, skrip atau diimport daripada gambar. Objek ini diletakkan pada panel.


Panel dibahagikan kepada halaman/tetingkap. Setiap halaman dipilih mengikut setiap kes. Lukisan objek vektor juga boleh dikawal oleh tag. Aplikasi boleh laksana membentangkan kepada pengguna sistem antara muka HMI yang direka bentuk. Aplikasi khusus juga boleh dibangunkan melalui skrip untuk beberapa jenis sistem SCADA. Ia dilaksanakan dalam acara yang tersedia dalam sistem SCADA. Setiap objek dan proses mempunyai peristiwa. Skrip diletakkan di dalam acara ini. Klik, imbasan, penggera, teg, dsb... Skrip ialah urutan arahan atau atur cara yang digunakan untuk menyesuaikan tindakan aplikasi untuk mengawal proses. Bahasa ini disusun dalam masa nyata. Data daripada tag PLC diakses dan dikawal melalui skrip. Arahan berorientasikan kepada proses automasi industri.
Contoh:
If Tag1 > Limit Then
Tag2 = 1
End If

Ia adalah mungkin untuk mengakses dan mengawal setiap teg SCADA dan sifatnya melalui skrip dengan keselamatan.
Terdapat juga kawalan khusus dalam kawasan keselamatan, isu penting untuk sistem SCADA.
Cuba perisian LAquis SCADA all-in-one secara percuma. Klik pada tutorial untuk latihan.